https://www.DnnDevelopers.Expert

WÄDDÖ BÅTKLUBB

Lediga båtplatser finns att hyra i sommar! 
Vi kommer att utöka båtplatserna i sommar vid Karlsviken. Den korta bryggan skall förlängas med ca 18 nya båtplatser och färdigställanden kommer att ske under april månad. 

Hör gärna av er om ni är intresserade av båtplats!
info@vaddobatklubb.se

Styrelsen
20214-04-12

---------------------------------------------------------------------------------

Wäddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningens primära uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet på ett trivsamt och lättsamt sätt.

Båtklubben äger en ramp och två bryggor vid Karlsviken på Väddös västra sida, lite norr om Mälbybadet.
Maxvikt på rampen är 6 ton.
Det finns 38 båtplatser att hyra ut till våra medlemmar.
Intresset och efterfrågan är och har varit mycket stort och samtliga båtplatser är uthyrda varje säsong.

Ni som vill hyra båtplats av båtklubben fyller i formuläret under Hyra båtplats eller skickar din intresseanmälan via mail till info@vaddobatklubb.se. Som medlem kan man ställa sig på väntelista. 

Båtklubben hyr också ut 17 numrerade årsplatser för vinteruppläggning på land skyltade med ”HYRD PLATS”.
Dessa platser hyrs ut på årsbasis under perioden 1 juli-30 juni. Kostnad 1200 kr per år.

 

 

 

AKTUELLT

-----------------------------------------------------------

Till sommaren 2024 kommer vi att utöka med ca 18 nya båtplatser!
Vi har glädjen att meddela att Wäddö Båtklubb kommer att utöka bryggplatserna vid Karlsviken med ca 18 st till sommaren.
Vi räknar med att de skall färdigställas under april månad.

Styresen
2024-03-05

---------------------------------

IN/UTPASSERING KARLSVIKEN

Telefonnumret till öppning av bommen
+46765460215
Fungerar endast för medlemmar som anmält sitt mobilnummer.

Styrelsen
-----------------------------

NY VÄGBOM driftsattes under sommaren 2020 och öppnas med  mobiltelefon. 
Samtliga medlemmar får ett brev hemskickat eller via mail med detaljerad information.

Om någon har problem med att öppna vägbommen, vänligen kontakta
-       Peter Linusson, 076 8186020
-       Ulla Reutergårdh, 070 872 50 29
-       Ingvar Söderman, 070 648 21 40

Styrelsen