WÄDDÖ BÅTKLUBB

Wäddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningens primära uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet på ett trivsamt och lättsamt sätt.

Båtklubben äger en ramp och två bryggor vid Karlsviken på Väddös västra sida, lite norr om Mälbybadet.
Det finns 38 båtplatser att hyra ut till våra medlemmar.
Intresset och efterfrågan är och har varit mycket stort och samtliga båtplatser är uthyrda varje säsong.

Ni som vill hyra båtplats av båtklubben fyller i formuläret under Hyra Båtplats eller skickar din intresseanmälan via mail till info@vaddobatklubb.se. Som medlem kan man ställa sig på väntelista. 

 

Kallelse årsmöte 2021 

Tid:        Fredagen den 10 september 2021 kl. 19.00
Plats:     Restaurang Ankaret, Grisslehamnsvägen 2, Älmsta
               Vi bjuder på lätt förtäring, kaffe och kaka 

Anmälan senast den 3 september till info@vaddobatklubb.se
eller ulla.reutergardh@gmail.com

Dagordning
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

Välkomna! 
Styrelsen i Wäddö Båtklubb
Ingvar Söderman /Ordförande
2021-08-14                                                              

AKTUELLT

Telefonnumret till öppning av bommen
+46765460215
Fungerar endast för medlemmar som anmält mobilnummer.

Styrelsen


IN/UTPASSERING KARLSVIKEN –
NY VÄGBOM driftsattes under sommaren 2020 och öppnas med  mobiltelefon. 
Samtliga medlemmar har fått ett brev hemskickat med posten med detaljerad information samt via mail.

Om någon har missat att ta del av utskickad information, vänligen kontakta 
-       Peter Linusson, 076 8186020
-       Ulla Reutergårdh, 070 872 50 29
-       Ingvar Söderman, 070 648 21 40

Styrelsen Wäddö Båtklubb
2020-09-05