WÄDDÖ BÅTKLUBB

Wäddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.

Föreningens primära uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet på ett trivsamt och lättsamt sätt.

Båtklubben äger en ramp och två bryggor vid Karlsviken på Väddös västra sida, lite norr om Mälbybadet.
Det finns 38 båtplatser att hyra ut till våra medlemmar.
Intresset och efterfrågan är och har varit mycket stort och samtliga båtplatser är uthyrda varje säsong.

Ni som vill hyra båtplats av båtklubben fyller i formuläret under Hyra Båtplats eller skickar din intresseanmälan via mail till info@vaddobatklubb.se. Som medlem kan man ställa sig på väntelista. 

 

Årsmöte 2021
Med anledning av Coronapandemin har Styrelsen i Wäddö Båtklubb ännu inte bestämt när årsmötet kommer att ske.
2021-03-11

AKTUELLT

Telefonnumret til öppning av bommen
46765460215
Fungerar endast för medlemmar som anmält mobilnummer.

Styrelsen

 

NY VÄGBOM klar och driftsatt.
IN/UTPASSERING KARLSVIKEN –


Nu äntligen är den nya vägbommen klar att öppnas via mobiltelefon. 
Samtliga medlemmar har fått ett brev hemskickat med posten med detaljerad information 
samt via mail.

Om någon har missat att ta del av utskickad information, vänligen kontakta 
-       Peter Linusson, 076 8186020
-       Ulla Reutergårdh, 070 872 50 29
-       Ingvar Söderman, 070 648 21 40

Styrelsen Wäddö Båtklubb
2020-09-05
------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Föreningens styrelse har beslutat att ersätta den befintliga och tröga rörbommen med en fjärrmanövrerad bom. Denna kommer att öppnas via medlemmars mobiltelefoner. Stängning sker automatiskt med magnetslinga i marken.

Bommens elektronikenhet kommer att programmeras med medlemmarnas mobiltelefonnummer. Därefter kommer de medlemmar som avser nyttja Karlsviken att erhålla ”bommens telefonnummer". 
Ert registrerade mobiltelefon-nummer + ”bommens telefonnummer” = inpassering.

Se nu till att aktuellt mobilnummer meddelas oss.

Styrelsen