Om Wäddö Båtklubb

Väddö båtklubb är en ideell förening som bildades 1989. Föreningens uppgift är
att stödja båtlivet i Väddöområdet.
Föreningen har för närvarande ca 200 medlemmar.