Väddö båtklubb är en ideell förening som bildades 1989.
Föreningens uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet.
Föreningen har för närvarande ca 200 medlemmar.