Wäddö Båtklubb är ansluten till Roslagens Båtförbund som är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten inom Norrtälje, Östhammars och Tierps kommun. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen. 

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor. Genom RBF får klubbarna och dess medlemmar bland annat hjälp med och tillgång till:

  • Medlemstidningen BÅTLIV
  • Båtklubbsförsäkring
  • Förmånlig båtförsäkring i SVENSKA SJÖ
  • Säkerhetsbesiktning av båtar
  • Miljö- och hamnfrågor
  • Farleds- och sjösäkerhetsfrågor
  • Utbildning och ungdomsverksamhet
  • RBF är även remissorgan i båtlivsfrågor

Läs mer på deras hemsida där också Förbundsinformation kommer ut regelbundet.
www.rbf.se