Angående Karlsvikens vinterplatser och parkering

För att få bättre ordning på uppläggning av båtar/trailers samt parkering av bilar har följande förbättringar gjorts.

17 numrerade årsplatser skyltade med ”HYRD PLATS” har iordningsställts. 
Dessa platser kommer att hyras ut på årsbasis under perioden 1 juli-30 juni. Kostnad 1000 kr per år.

Platserna är placerade till höger när man kör in på området samt några upptill direkt efter bommen till vänster. 

Medlemmar som idag hyr vinterplats kommer i första hand få möjligheten att hyra dessa, därutöver går frågan till medlemmar i kön för vinterplats. 
Anmälan till denna kö görs till info@vaddobatklubb.se.

Parkeringen längs vänstra sidan är en dag-parkering av bilar och trailers för medlemmar. 

Säsongsuppställning av trailers mm på WBKs område är inte tillåtet. 

Trailers som idag är uppställda på området och inte tillhör en årsplats skall snarast bortforslas av ägaren så vi kan bereda plats för parkering och årsplatser.

Styrelsen Wäddö Båtklubb
2021-07-29