Båtklubben äger bryggor med Y-bommar och en sjösättningsramp vid Karlsviken på Väddös västra sida norr om Mälbybadet.
Vid bryggorna finns båtplatser för våra medlemmar att hyra.
Det finns även möjlighet att vinterförvara sin båt på området.

Klicka i navigations-menyn för mer information!