Angående Karlsvikens vinterplatser och parkering

För att få bättre ordning på uppläggning av båtar/trailers samt parkering av bilar har följande förbättringar gjorts.

19 numrerade årsplatser skyltade med ”HYRD PLATS” har iordningsställts på land för vinterförvaring /parkerng trailers.
Dessa platser hyrs ut på årsbasis under perioden 1 juli-30 juni. Kostnad 1200 kr per år.

Platserna är placerade till höger när man kör in på området samt några upptill direkt efter bommen till vänster. 
Under säsongen 2023/2024 är samtliga platser uthyrda.
Medlemmar kan anmälan sig till kö, skicka då ett mail till info@vaddobatklubb.se.

Parkeringen längs vänstra sidan är en dag-parkering av bilar och trailers för medlemmar. 

Säsongsuppställning av trailers mm på WBKs område är inte tillåtet. 
Trailers som idag är uppställda på området och inte tillhör en årsplats skall snarast bortforslas av ägaren så vi kan bereda plats för parkering och årsplatser.

Styrelsen Wäddö Båtklubb
2024-01-15